Evlilik, Çift ve İlişki Terapisi

Evlilik, çift olmak, ilişki yürütmek için gerekli olan şeyleri kısaca sıralayalım.

 • İletişim kurmak, açık iletişim içerisinde olmak.
 • Duygusal yakınlık, evlilikte empati.
 • Kendini tanımak, biyolojik-psikolojik ve sosyal özellikler konusunda bilgi sahibi olmak.
 • Benlik açmak, duyguları paylaşmak, sevgiyi göstermek.
 • Dürtü kontrolü sağlamak, sözel ve fiziksel tepkileri kontrol edebilmek.
 • Kişilik farklılıklarına hazır olmak.
 • Kişiliklere saygı duymak.
 • Karşı cinsi tanımak, karşı cinsin farklı özelliklerini, beklentilerini, ihtiyaçlarını bilmek.
 • Sorumluluk duygusunun önemini kavramak.
 • Kendi sorumluluklarını bilmek, bu sorumlulukları yerine getirmek için gereken bilgiye sahip olmak.
 • Gerekli zamanlarda eşin sorumluluklarını paylaşmak için temel bilgiye sahip olmak ve gerektiğinde paylaşmaya hazırlıklı olmak.
 • Problem çözebilmek.
 • Beklentilerin açıkça konuşulması.
 • İş ve özel yaşamın dengelenmesi.
 • Evlilikte sağlıklı cinsel yaşam.
 • Evlilikte bütçe düzenlemesi.
 • Evlilikte iş bölümü.
 • Eşlerin hassas davrandığı durumların taraflarca bilinmesi.
 • Eşlerin aileleri ile ilişkileri (hem kendi ailesi hem de eşin ailesi ile)
 • Anne-babalık; çocuk sahibi olmak, çocukların gelişim özellikleri ve çocuk psikolojisi hakkında bilgilere sahip olmak.
 • Sağlık ve koruyucu sağlıkla ilgili temel bilgilere sahip olmak.