Takıntı

Hepimizin aşırı temizlik, titizlik, düzen isteği, para biriktirme çabası, simetriye önem verme durumu gibi çeşitli takıntıları, kuruntuları, saçma bulmamıza rağmen yapmak zorunda hissettiğimiz davranış ve düşünceleri olabilir. Çoğunlukla önemsizdir ve ciddiye almamıza gerek yoktur.

Ancak, bazı kişiler aşırı ve saçma buldukları halde bu davranış ve düşüncelerini tekrar etme ve sürdürme zorunluluğu hissedebilirler. Bu durum önemli oranda zaman ve enerji kaybına yol açar, belirgin bir sıkıntılar oluşur ve kişiyi zorlamaya ve çevresi ile ilişkisini bozmaya başlarsa, üzerinde durmak ve bunun ruhsal bir sorun olabileceğini düşünmek gerekir. Bu durum, Obsesif-Kompulsif bozuklukOKB olabilir.

Obsesyonlar (saplantılar), irade dışı gelen, kişiyi tedirgin eden veya sıkıntı veren, bilinçli bir çaba ile kovulamayan yineleyici ve zorlayıcı düşüncelerdir.

Kompulsiyonlar (zorlantılar) ise çoğu zaman obsesif düşüncelerden kurtulmak veya bu düşüncelerin verdiği sıkıntıyı azaltmak için yapılan ve istemeden yinelenen, kişinin kısa bir süreliğine rahatlamasına neden olan ancak hayat kalitesini bozan davranışlardır.