Anksiyete

Anksiyete bedenimizin verdiği bir tepkidir. Normal şartlar altında bir işlevi vardır. Bizi tehlikelere karşı tedbir alma davranışına sevk eder. Hiç kaygısı olmayan bir birey kendini sürekli tehlikelere maruz bırakır. Tersine durumda ise aşırı kaygı söz konusudur. Böyle bir durumda günlük normal durumlarda bile kaygılanırız. Çok fazla kaygı, donup kalmamıza ve hiç bir girişimde bulunamamıza neden olabilir. Hayat kalitemizi bozan kaygıların türü ne olursa olsun böyle bir durumda yardıma başvurmamız önemlidir.