Kişilik Bozuklukları

Pasif-Agresif Kişilik Bozukluğu: Gizli bir şekilde bilerek engelleyici, erteleyici, inatçı ve yetersiz olmayla belirgin bozukluktur. Pasif direnç, somurtkanlık ve kavgacılık, otoriteye karşı çıkma, şanssızlığından yakınma temel bulgularıdır.

Borderline (Sınır) Kişilik Bozukluğu: Bireyselleşme sorunları, duygulanımı denetleme sorunları ile ilgili problemler ve yoğun kişisel bağlılıklar temelde görülebilir. Terk edilmeye karşı aşırı korku duyma, kimlik karmaşası, kendine zarar verici davranışlar, sürekli boşluk hissi, öfke patlamaları gibi problemler görülür.

Paranoid Kişilik Bozukluğu: İnsanlardan kötü niyetli hareketler bekleme eğilimindedirler. Şüphecilik ve güvensizlik temel belirgindir.

Şizoid Kişilik Bozukluğu: Sosyal ortamdan uzaklaşmanın, izole yaşantının olduğu kişilik yapısıdır. Yakın arkadaşlıkları ve sırdaşları yoktur.

Şizotipal Kişilik Bozukluğu: Davranış, düşünce, duygulanım, konuşma ve görünümde bir çok gariplik vardır. Alınganlık fikirleri, olağan dışı yaşantıları, kuşkuculuk, acayip düşünce biçimi belirgindir.

Antisosyal Kişilik Bozukluğu: Başkalarına hak tanımayan, uyumsuz davranışların olduğu kişilik yapısıdır. Suç işleme eğilimi, sürekli yalan söyleme, dürtüsellik, kavgacılık, sorumsuzluk, vicdan azabı çekmeme temel bulgularıdır.

Histrionik Kişilik Bozukluğu: Dramatik, duygusal, etkileyici davranış kalıplarının olduğu bozukluktur. İlgi odağı olma beklentisi, baştan çıkarıcı davranma, fiziki görünümüne aşırı dikkat ve insanları kullanma, gösteriş, başkalarından kolay etkilenme ön plandadır.

Narsistik Kişilik Bozukluğu: Kendini beğenme ve öz saygı ile aşırı ilgilenmenin olduğu bozukluktur. Üstünlük duygusu, beğenilme gereksinimi, kendini karşısındakinin yerine koyamama, küstahlık temel problemlerdir. Temelde anne ile çatışmalar yatar.

Çekingen Kişilik Bozukluğu: Çekingen ve utangaç kişilik yapısı belirgindir. Yakın ilişkiler kuramama, eleştirilmeye aşırı duyarlılık, küçük görüldüğünü düşünme, sosyal etkinliklere katılmama temel problemlerdir. Temelde ebeveyn eleştirilerinin etkisi büyüktür.

Bağımlı Kişilik Bozukluğu: Bağımlı ve boyun eğen kişilik yapısı belirgindir. Başkalarından öğüt ve destek alma ihtiyacı, sorumluluk alamama, muhalefet edememe, inisiyatif kullanamama, tek başına kalamama temel bulgularıdır. Temelde ayrılık kaygısı vardır.

Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu: Mükemmelcilik ve esnek olamama belirgindir. Ayrıntılar üzerinde aşırı uğraşma, işin bitirilmesini zorlaştıran bir mükemmeliyetçilik, eskimiş veya değersiz eşyaları saklama, cimrilik, katılık ve inatçılık hakimdir.

Depresif Kişilik Bozukluğu: Karamsar, zevk alamayan, özgüvensiz ve genellikle mutsuz kişilerdir. Keder, mutsuzluk, keyifsizlik, kendini küçük görme, düşünceli ve endişeli yapı, kötümser, pişmanlık duymaya eğilim temel belirtileridir.

Sadistik Kişilik Bozukluğu: İlişkilerine acımasız veya küçük düşürücü davranış hakimdir. Adli olgularda yaygındır.

Kendine Zarar Verici Kişilik Bozukluğu: Kişiler yaşamlarını kötü sonuçlara yönlendirirler, yardımı veya iyi sonuçları reddederler, iyi sonuçlara doyumsuz yanıt verirler.