Bütüncül Psikoterapi (Eklektik Psikoterapi)

Son yıllarda psikoterapi teknikleri, daha çok bütüncül yaklaşıma yönelmektedir. Tek bir teori üzerinden çalışmak bazen anlaşılamaz pek çok alan bıraktığı gibi, yararlılığı da sınırlar. Danışanın durumuna, ihtiyacına göre bir ya da birden fazla terapi ve yaklaşım tarzını benimsemek, katı bir tarzda tek model yaklaşımdan daha faydalı olmaktadır.

Bütüncül yaklaşım insanı farklı katmanları olan bir mekanizma olarak ele alır. Tek bir psikoterapi yaklaşımına bağlı kalmadan, duruma ve danışanın ihtiyaçlarına göre esneklik gösterebilen bir terapi geleneğidir.