Kadınlarda Cinsel Problemler

  • Vajinismus (İlişkiye girememe): Cinsel ilişki sırasında kadının vajen kaslarını refleks olarak (istemsiz bir biçimde) kasması sonucunda cinsel birleşmenin hiç olamaması ya da çok zor gerçekleşmesi durumudur.
  • Cinsel İsteksizlik (Frijidite): Yeterli cinsel uyarı olmasına rağmen kadının cinsel arzu duymaması durumudur.
  • Orgazm Olamama (Anorgazmi): Sürekli ve tekrarlayan bir biçimde cinsel birleşmeyle orgazm olamama ya da çok nadiren olma sorunudur. Bazı kadınlar hayatları boyunca hiç orgazm olmamışken, bazısı çok nadiren olabilmiştir. Bazı kadınlar mastürbasyonla orgazm olabilir ama cinsel birleşme sırasında orgazm olamazlar. Bazı kadınlar ise hiç mastürbasyon yapmamışlardır. Mastürbasyonla orgazm olabilen kadınların olmayanlara göre daha kısa zamanda problemleri çözülür.
  • Cinsel Tiksinti: Sürekli olarak ya da yineleyici bir biçimde, cinsel ilişkiye ya da cinsellikle ilgili her şeye ya da bazı şeylere karşı şiddetli bir “iğrenme ve tiksinme” duygusuyla rahatsızlık hissedilmesi, “bulantı ve kusma yaşanması” ve bu nedenle cinsel temastan kaçınılmasıdır.
  • İlk Gece Korkusu: Cinsel ilişkiye girerken paniğe kapılarak yoğun bir korku duyma ve bu korkunun sonucunda kasılarak, istemsiz olarak, girişin engellemesidir. Buradaki korku tamamen istem dışı ortaya çıkar. Bu durum bazen kişiye anlatılanların etkisiyle ortaya çıkabileceği gibi bazen de kişinin yaşadığı cinsellikle ilgili olumsuz yaşantıların sonucunda oluşabilir. Kişinin kendi yaşamadığı, tanık olduğu olaylar da kişiyi bu duruma getirebilir.