Dinamik Yönelimli Psikoterapi

Bireyin kendi öz benliğini bulmasına yardım eden terapidir. Danışan daha çok aktiftir. Psikodinamik terapi modelleri, Freud’dan başlayarak birçok değişim ve gelişim göstermiştir. Bireyin sorunlarını yaşamının sadece bir kesitinde değil geçmişle bütünleştirerek, geçmişin  bugünde ki  etki ve izleriyle birleştirerek ele alan bir modeldir. İnsanı geniş şekilde tanımlama, ruhsal gelişim evrelerini ve bu evrelerde meydana gelebilen zararlı etkileri, yanlışlıkları ortaya koyarak bunlara yönelik bir program ortaya koyar. Psikodinamik yaklaşım bireyi duygusu, düşüncesi, davranışı, ailesi, kültürel ve sosyal yapısıyla birlikte ele alırken geçmişi bu sistemin içinde gündemde bulundurur.
Savunma mekanizmalarının belirlenmesi ve ego kapasitelerinin de  geliştirilmesi amacına yönelen terapi türüdür.