Bireysel Psikoterapi

Psikoterapi sanıldığı gibi iki kişi arasındaki sohbet değildir.  Freud’un geliştirip kuramsallaştırdığı psikanalizden başlayarak çeşitli psikolojik kuramlar geliştirilmiştir; Jung analitik psikoterapisi, Gestalt yaklaşımları, Bilişsel ve Davranışçı psikoterapiler, Varoluşçu psikoterapi, Psikodinamik yaklaşımlardan herhangi birisini kullanan ya da hepsini kullanabilen  bütüncül yaklaşım birer psikoterapi teknikleridir. Dünyada yüzlerce psikoterapi tekniği olduğu söylenmektedir. Ama bunları az önce sıraladığımız tekniklerden bazılarının altında incelemek mümkündür. Uygulama ve teknik  farklılıklar mevcuttur. Bazıları kısa süreli  ve probleme yönelik çalışmalardan ibaretken bazıları daha çok kişilik ya da kendilik sorunlarına yöneliktir.