Yalan (mitomani) Çocuklarda ve Yetişkinlerde

Çocuk, okul öncesi (3-5 yaş arası) dönemde gerçek dışı simgelerle gerçek simgeleri birbirinden ayıracak zihinsel olgunluğa ulaşmadığından anlattığı gerçek dışı şeyler yalan olarak değerlendirilmez. Bazen rüyalarını ve hayallerini de gerçekmiş gibi anlatabilir. Dikkat çekmek için uydurduğu hikayeler de yalandan uzaktır. Çünkü burada amacı sizi aldatmak değil, kendisiyle meşgul olmanızı ve ona zaman ayırmanızı sağlamaya çalışmaktır.

Çocuğun tabiatında yalan yoktur. Eğer çocuğumuz yalan söylüyor ise, önce kendimizi, sonra arkadaşlarını ve çevresini gözden geçirmemiz gerekir.

Yetişkinlerde süreç daha farklı işler ve dikkat çekme isteği, üstünlük sağlama isteği yalan söyleme davranışını tetikleyebilir. Kişi bu durumdan rahatsızlık duysa bile yalan söylemekten kendini alamayabilir.