Çocuklarda Kibrit ve Ateşle Oynama

Küçük çocuklarda kibrit ve çakmakla oynamak, bunlarla kâğıt yakmak sık görülen, bazen yangına sebebiyet veren ciddi bir olaydır. Küçük yaşta çocukların ateşle oynamaları  bu davranışın sonuçlarını kestiremediklerinden, meraktan, eğitim hatalarından kaynaklanabilir.

Daha büyükçe çocuklarda ve ergenlerde ise  ateşle oynamak davranışı duygusal gerilimlerden kaynaklı olabilmektedir. Ebeveynlere karşı duyulan kin ve intikam hissi, öz eleştiri yetersizliği, davranış bozukluğu, suça yönelme eğilimi varsa yangın çıkarma  ve kundaklama davranışları görülebilir.