Psikodinamik Psikoterapi

Bireylerin iç dünyalarındaki farkındalığını, geçmişteki ve şimdiki ilişkiler üzerindeki etkisini arttırarak yaşadıkları sorunları anlamalarına ve çözmelerine yardımcı olan bir süreçtir.
Psikodinamik terapi, karmaşık ve çoğunlukla bilinçaltına dayalı duygusal ve ilişki sorunlarını anlamayı, değiştirmeyi, böylece problemleri azaltmayı ve sıkıntıyı hafifletmeyi amaçlamaktadır. Bu şekilde, psikodinamik psikoterapi çoğu diğer terapi yöntemlerinden farklıdır.

Psikodinamik psikoterapi, ciddi psikolojik rahatsızlıkları olan bireylerin yanı sıra yaşamlarında anlam kaybı yaşayan veya daha büyük bir tatmin duygusu arayan bireyler için kullanılır. Bazen bireyler, panik ataklar, fobiler veya yeme bozuklukları gibi belirli konularda bazense depresyon, kaygı, ilişkilerde karşılaşılan zorluklar, çalışmalarından memnuniyetsizlik veya konsantrasyon güçlükleri gibi daha genel bir temelden dolayı yardım ister.
Buna ek olarak, psikodinamik psikoterapi,diğer terapi şekillerinden daha etkili bir fayda sağlar. Kişinin zihinsel ve fiziksel sağlığına, refah hissine ve hayatlarını daha etkin bir şekilde yönetebilme yeteneklerine önemli ölçüde katkıda bulunur.
“Bağlanma Problemlerinde Kullanılan Psikoterapi”
Birincil bakıcı ile erken bağlanma deneyimlerinin iletişimi, ilişki kurmayı ve duygusal deneyimleri etkilediği bilinmektedir. Bir kişi güvenli bir ilişki yaşarsa, duygularını, düşüncelerini ve davranışlarını iletmeyi öğrenir.
Bununla birlikte, bir kişi erken yaşta güvensiz bir bağlanma örneği yaşarsa, uyarıcı ve düzensiz duygularla mücadele edebilir. Ayrıca kaygı, depresyon ve yanlış yöneltilen öfkeye yol açan ilişkilerle uğraşabilir.
Psikolog Murat Bilim, Bağlanma Teorisinin ve Psikodinamik Terapinin duygu, düşünce ve davranışların onarımını ve yeniden düzenlenmesini kolaylaştırmak için bir terapi modeli olarak kullanılmasını incelemiştir . Danışanlarının mevcut ve geçmiş duygusal deneyimlerini keşfetmelerine izin vermek için bu tür terapiyi kullanmaktadır. Bilişsel veya davranışsal öneriler kullanan diğer terapi türlerinden daha farklıdır.