Ergenlik Dönemi

Ergenlik döneminde pek çok genç, fiziksel, psikolojik ve sosyal değişiklikler yaşarken savunmasız ve karışık duygular hissediyor. Daha karmaşık akran ilişkileri, akademik talepler ve kimlik konularında düşünmek zorunda kalmak rahatsız edici olabilir. Ergenlik döneminde ortaya çıkan birçok değişikliği yönetmek, geleceğe ilişkin endişeler ve bağımsızlık ile ilgili çatışmalar ortaya çıktıkça kaygılara neden olabilir. Neyse ki, psikologlar gençlerin zor duygularla daha etkili bir şekilde baş etmesine ve kendine güvenini arttırmasına yardımcı olabilir. Kullandığım teknikler, temel ve oldukça etkilidir. 

Ergenlik Dönemi Kaygı Problemleri

Genel Kaygılar

Sosyal  Kaygı

Sınav Kaygısı

Panik ataklar

Obsesif Düşünceler

Ergenlerde Özgüven problemi ve Depresif düşünceler

Depresyon hali

Kendine güvensizlik

Öfke ve Depresyon

Akran Meseleleri ve Depresyon

Mükemmeliyetçilik ve Depresyon

Boşanmış aile ve Depresyon

Üniversiteye hazırlık ve Depresyon

Duygusal Zeka Eğitimi

Stres Yönetimi Geliştirme

Kişiler Arası İlişki Becerileri

Konsantrasyonu Artırma

Duygusal Yönetimi Geliştirme

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite(DEHB)  Görüşmeleri

Çalışma Belleği Geliştirme

Konsantrasyon Geliştirme

Dürtüselliği Azaltma

Okul başarısı arttırma

Aile ile uyum sağlama